Chodźmy do LASu czyli Letniej Akademii Sztuki


Zapraszamy na półkolonie pełne muzyki, rytmów i różnych dźwięków. Podczas 5 dni dzieci będą miały możliwość poznania niezwykłego świata muzyki, teatru, sztuki. Zajęcia będą odbywały się w małych grupach. Dodatkowo uczestnicy Letniej Akademii Sztuki będą miały możliwość pracy w profesjonalnym studiu nagraniowym. Każdy uczestnik akademii otrzyma swoje nagrania w postaci plików mp3. Ostatniego dnia, podczas uroczystej gali, uczestnicy zajęć wystąpią na scenie
(z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem) i zaprezentują przygotowywane w trakcie Letniej Akademii efekty swoich muzycznych i teatralnych działań. Powstanie także krótki reportaż w formie teledysku z tygodniowych zajęć.

Motywem przewodnim zajęć będą tematy związane z ekologią, kształtowaniem wrażliwości na ochronę środowiska, szacunek do natury.Program Letniej Akademii Sztuki przewiduje:

Zajęcia muzyczne:
zajęcia z emisji głosu
zabawy dykcyjne i ortofoniczne
wspólna nauka piosenek
etniczne instrumenty perkusyjne – bongosy, djembe, tamburyna, talerze, gong, cabasa
konstruowanie własnych instrumentów perkusyjnych (metoda C.Orffa)
nauka prostych kroków tanecznych, tańce integracyjne


Zajęcia teatralne:
zabawy teatralne i parateatralne
gry teatralne
praca nad wakacyjnym spektaklem teatralnym
możliwość indywidualnej pracy nad postacią
budowanie etiud w parach i małych grupach
zabawy ruchowe – ruch sceniczny
praca z rekwizytem (wykorzystaniem przedmiotu i pacynki)


Zajęcia w studiu nagraniowym:
poznanie zawodu realizatora nagrań
praca z mikrofonem
poznawanie etapów powstawania i nagrywania piosenek
nagrywanie piosenek do podkładów muzycznych (indywidualne oraz grupowe)
nagrywanie „żywych” instrumentów (gitary, instrumenty perkusyjne)
wspólne tworzenie piosenki
nagrywanie efektów specjalnych do spektaklu (odgłosy zwierząt, urządzeń, itp.)
poznawanie sztuczek i trików jakie można robić z dźwiękiem


Wszystkie zajęcia Letniej Akademii Sztuki odbywają się w budynku Ośrodka Kultury Ochoty. Zajęcia będą trwały od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00. Maksymalna liczba dzieci podczas turnusu to 12 osób. Większość zajęć odbywać się będzie w mniejszych podgrupach. Dzięki temu nasi instruktorzy będą mieli możliwość indywidualnego podejścia do każdego uczestnika akademii.
W ciągu dnia dzieci mają zapewnione trzy posiłki – drugie śniadanie, obiad oraz podwieczorek.
Koszt turnusu to 750

Terminy turnusów z wolnymi miejscami:
22 – 26 VII
19 – 23 VIII
26 – 30 VIII

Regulamin Letniej Akademii Sztuki

.

Zapraszamy do LASu!